Agrarische toepassingen

Bright Spark is ook actief in de agrarische sector. In de onderdelen bloembollen, tuinbouw, veeteelt en visserij worden onze apparaten ingezet om water gedesinfecteerd te houden om zou uw producten te beschermen.

agrarisch