Projecten

Multifunctioneel vliegtuig instrument

Bright Spark ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

In de particuliere / recreatieve luchtvaart, worden de vereiste vlieglogboeken analoog bijgehouden. Moment van opstijgen en landing dienen echter qua tijdstippen exact geregistreerd te worden (omdat deze mede bepalend zijn voor onderhoudsplanning/-kosten), maar worden nu achteraf genoteerd op basis van inschatting van de piloot. Dit kan leiden tot kleine afwijkingen, welke cumulatief tot grotere afwijkingen kunnen leiden en dus tot grote afwijkingen tussen eigenlijke moment waarop onderhoud nodig is en het moment waarop dit daadwerkelijk plaatsvindt.

In het kader van dit project wil aanvrager hiervoor een oplossing ontwikkelen, die op een batterij werkt en welke de G-krachten (versnelling) van het vliegtuig gaat registreren aan de hand waarvan het exacte moment van opstijgen en landing bepaald kan worden door middel van uitlezing.

‘Bijvangst’ van het meten van de versnelling, is dat ook ‘misbruik’ van (verhuur-)vliegtuigen – in de vorm van ongewenst/extreem vlieggedrag – welke tot overbelasting van het vliegtuig leidt en de levensduur van het vliegtuig aantast en tot vervroegde onderhoud/reparatie kan leiden – aan de oppervlakte komt.

Het idee is om in de te ontwikkelen oplossing ook een koolmonoxide-sensor te integreren (detectie uitstoot verbrandingsgassen), welke stijging koolmonoxide-niveau in cockpit in vroeg stadium moet detecteren en alarm moet geven.