Projecten

DistriSense

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het ontwikkelen van een systeem om het drinkwaterdistributienetwerk te monitoren door het toepassen van een netwerk van goedkopere en energiezuinige sensoren.

Realtime
Met de sensoren kunnen waterleidingbedrijven realtime en op afstand de druk, de temperatuur en de doorstroomsnelheid in het leidingnet meten. Zo zorgt het waterbedrijf voor continue bewaking van het leidingnet.

Combinatie met beheermodellen
De sensor kan stand-alone gedurende lange tijd metingen verrichten en doorsturen aan een data server. Hier wordt de data op fouten gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd voordat het wordt gecombineerd met een gedetailleerd software model van het leidingnet. De combinatie met modellen resulteert in een gevoeliger systeem, waarin ook bijvoorbeeld verspreiding van vuil of chemicaliën inzichtelijk kan worden gemaakt.

Uniek
Het unieke van deze sensor zijn de lage kosten en de vrij eenvoudige installatie -onder druk- in de waterleiding.

Nieuw
Nieuw aan het project is de grote hoeveelheid sensoren die in het leidingnet geplaatst worden. Door op veel plaatsen in het net te meten kunnen waterleidingbedrijven lekken sneller detecteren en uiteindelijk energie op het transport van water besparen.

Andere toepassingen
Energieverbruik, datatransmissie en dataverwerking zijn generieke ontwikkelingen waardoor het resultaat van het project door een aanpassing van de sensoren geschikt gemaakt kan worden voor andere infrastructuur waarin de behoefte bestaat om fijnmazig te meten of om andere parameters te meten (bijvoorbeeld andere gedistribueerde netwerken zoals het gasleiding netwerk, spoorwegen of het elektriciteitsnetwerk, maar ook aan complexe industriële installaties en de maritieme sector).