Industrie

2B Sure RP 2016
Met behulp van de in het water aanwezige chloriden zet dit systeem via elektrolyse deze chloriden om in desinfecterende stoffen welke de verontreinigingen in het water, waaronder bacteriën, zullen reduceren. Het systeem is volledig autonoom en automatisch.